Bezield denken, bezield doen

In het kader van mijn afscheid als pastoraal werker in de Parochie Heilige Willibrord Deurne zal er op vrijdag 12 april van 14.00 tot 17.00 uur een workshop worden gehouden in het Reddingiushuis (Helmondseweg 15 in Deurne). Deze heeft als titel:

Bezield denken, bezield doen

De kracht van katholiek sociaal denken in de praktijk.

Het katholiek sociaal denken wordt wel het best bewaarde geheim van de rooms-katholieke kerk genoemd. Niet voor niets, want dit denken bevat verrassend veel spannende perspectieven. Tijdens deze middag gaan wij met elkaar op zoek naar wat het katholiek sociaal denken ons persoonlijk te vertellen heeft en hoe het ons kan bemoedigen en ondersteunen bij de dingen die we doen. Zo staan we onder meer stil bij belangrijke begrippen als menselijke waardigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en de grote waarde van onderling vertrouwen.

De deelnemers worden aan het begin van de workshop vertrouwd gemaakt met het katholiek sociaal denken middels een korte inleiding. De meeste aandacht zal echter uit gaan naar de koppeling van het katholiek sociaal denken aan onze eigen dagelijkse inzet. Hierdoor staan tijdens de workshop de eigen ervaringen grotendeels centraal. Vanzelfsprekend is er ook ruimschoots de tijd om deze ervaringen met elkaar te delen.

Deze workshop wordt begeleid door Thijs Caspers, beleidsmedewerker van VKMO-Katholiek Netwerk. In 2012 schreef hij het boek Proeven van goed samenleven. De eerst beschikbare inleiding in het katholiek sociaal denken in het Nederlands taalgebied.

Hoe ziet de middag er uit?

14.00 uur        Inleiding op het katholiek sociaal denken

14.45 uur        Aan de slag: katholiek sociaal denken is katholiek sociaal doen!

16.30 uur        Terugkoppeling en gezamenlijke afsluiting

17.00 uur        Gelegenheid om onder het genot van een glaasje na te praten  en mij ‘de hand te schudden’.

U wordt van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.

In verband met de organisatie vragen we u zich voor 6 april via info@heiligewillibrorddeurne.nl aan te melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.