jubileum

...now browsing by tag

 
 

25 jaar Genootschap van Sint Jacob – 3

zondag, december 4th, 2011

Caminofestival ter afsluiting van het jubileumjaar

Op zaterdag 5 november werd in Utrecht een feestelijke bijeenkomst georganiseerd met veel loftuitingen en goede gevoelens. In de jaarvergadering werd de opmerkelijke groei van dit genootschap in de laatste jaren vermeld: De inschrijving van lidnummer 20.000 en het overschrijden van het aantal  van 10.000 leden. Naast de geslaagde Camino-estafette was er enkele dagen eerder een internationale conferentie met deelname van vele buitenlandse genootschappen en in het voorjaar ook al een congres, waarop de verbindingen met de wetenschappelijke wereld werden gelegd. En veertien dagen geleden is in Museum Catharijneconvent de tentoonstelling  “Pelgrims Onderweg naar Santiago de Compostela” geopend.

In de middag werden we – naast de nodige (her)nieuw(d)e ontmoetingen –  verrast met de intocht van de Camino der Lage Landen, de verschijning van een door het Genootschap samengesteld routegids “Jacobswegen in Nederland”, een kleine ‘dwarsligger’ door Joop van der Meulen onder de titel “Het geheim van de schelp”, een spirituele reisgids voor de pelgrim. En tot slot een boeiende en met veel verve en enthousiasme gebrachte voorstelling “La Farce” door leden vanuit de regio Den Haag. Deze voorstelling gaat  over de achtergrond van de legende van de gehangene in Santo Domingo de la Calzada.

 

25 jaar Genootschap van Sint Jacob – 2

zondag, december 4th, 2011

Fietstocht rond de Stabrechtse Heide

Op zondag 25 september hebben José en ik ook deelgenomen aan één van de fietstochten door onze regio. We vertrokken vanuit Mierlo en fietsten met een 20-tal deelnemers in kleine groepjes  door dit mooie gebied en in stralend weer. In de kerk van Lierop konden we een kijkje nemen in de bijzondere koepelkerk en kregen van pastoor Jan Smits een stempel in onze pelgrimspas, die we voor deze gelegenheid hadden ontvangen (zie enkele foto’s onderaan dit artikel). In het gouden boek, dat de hele Camino meereisde door Nederland mocht ik na afloop een korte  impressie weergeven:

Wat een dag!
Wat een weer, met zonovergoten land en gezellige fietscompanen.
Soms druk pratend en soms even stil peinzend fietsen we over de “schone “ Strabrechtse Heide en door daarom liggende dorpen.
Na vijf uur fietsen en een stempel van de Lieropse pastoor in zijn mooie kerk en een bord heerlijke tomatensoep in de Maarhezer Statie, zijn we weer terug op het vertrekpunt.
Het mooiste was toch het onderweg zijn en de ontmoeting!
Harry Keijsers.

 

 

Zie meer over deze Camino

 

 
Enkele foto’s van deze fietstocht op 25 september:

25 jaar Genootschap van Sint Jacob – 1

zondag, november 6th, 2011

Dit jaar viert het Genootschap van Sint Jacob haar 25-jarig bestaan. Dat heeft geleid tot een veelvoud van activiteiten. Aan enkele daarvan heb ik meegedaan. Hieronder een kort verslag daarvan.
 

 
 
 
 

De Camino der Lage Landen

 
 

Deze jubileum-estafette is een jaar lang door heel ons land gegaan, te beginnen in november 2010  in de regio Breda/Tilburg en zo het land rond om uiteindelijk in september uit te komen in onze regio Zuidoost Brabant. Per regio vonden dan bezoeken plaats – de ene keer te voet en de andere keer per fiets – aan zo veel mogelijk Jakobskerken, Jakobskapellen en andere Jacobalia (die in onze regio slechts mondjesmaat zijn gevonden, o.a. in de Sint Willibrorduskerk in Deurne).  Ook hebben alle regio’s in ieder geval één Camino-weekend gepland, dat landelijk bekend werd gemaakt.

Minifestival in Liessel

In onze regio betrof dat op zaterdag 17 september 2011 de overdracht van de pelgrimsstaf met schelp en toebehoren door de regio Limburg  aan de regio Zuidoost-Brabant. Dit speelde zich vanaf 11.00 uur af in gemeenschapshuis ‘De Kastanje’ in Liessel. Daar werd de ‘bourdon’, zoals de stok met daaraan wimpels van alle regio’s wordt genoemd, door een achttal fietsers en wandelaars uit het Limburgse overgedragen aan een zaal met een 50-tal aanwezigen. Na de goedverzorgde lunch konden we genieten van een voortreffelijk optreden van de Noord-Hollandse zangeres Simone Awhina. Simone liep de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in 2008. Tijdens haar optreden nam zij ons door middel van haar prachtige stem, uitstraling, haar verhaal en fotopresentatie mee op haar levensveranderende tocht. Op het moment dat zij in alle twijfel en wanhoop het zingen wil opgeven, besluit zij naar Santiago de Compostela te lopen. Daar komt ze in de ontmoeting met landschappen en andere wandelaars zichzelf tegen en ontdekt ze dat zingen echt haar levenspad is. Iedereen was zeer onder de indruk van haar persoonlijke verhaal en stem. Een geweldig gebeuren voor alle aanwezigen.

Wijsheid is tijdloos en komt alleen binnen als het vanuit het hart is opgeschreven. En dat deed Simone!’
Inez van Oord, oprichter Happinez

Meer informatie over Simone op haar website: Simone Awhine

 

 

Twaalf-en-een-half jaar …

zondag, januari 2nd, 2011

Afgelopen maand was ik per 1 december precies twaalf-en-een-half jaar als pastoraal werker in dienst van Deurnese parochies. Concreet betekent dit dat ik per 1 juni 1998 een aantal jaren gewerkt heb binnen de parochies van Deurne-Centrum en Gerardus Walsberg. Dit samenwerkingsverband  kende een pastoraal  team, bestaande uit een pastoor, een pastoraal werker en een parochie-coördinator.  Met die laatste, Lia Kerskes, heb ik na het vertrek van Ton Hasselman als pastoor per juni 2000 een viertal jaren de zorg voor deze twee parochie behartigt. Mede dankzij de kundige en betrokken inzet van Lia is ons dat wonderwel gelukt en hebben we ervoor kunnen zorgen dat het pastoraat voortgang kon blijven vinden. Niet in het minst door de hulp van een zestal priesters voor de liturgische vieringen.

In de loop van 2004 kwam Paul Janssen langzaam (eerst op afstand en hoofdzakelijk via e-mails)  in beeld als nieuwe pastoor voor de intussen gevormde Pastorale Eenheid Deurne. Die eenheid was een samengaan van vier parochies: de twee al genoemde en de parochies Sint Willibrordus Zeilberg en H. Jozef.  Per 1 januari 2007 zijn deze samen met de intussen opgeheven parochie H. Geest overgegaan in de nieuwe parochie Heilige Willibrord Deurne. Daarmee werd ook mijn taakveld uitgebreid en kreeg ik een nieuwe aanstelling bij deze parochie, die de hele plaats Deurne omvat.

In deze laatste periode is het aanvankelijke Parochieel Centrum voor de twee parochies uitgegroeid tot het Parochiecentrum voor de nieuwe parochie. Die ontwikkeling heeft ook duidelijk zijn weerslag op de bemensing. Waren dat aanvankelijk Lia en ik, ondersteund door een stencilman en een interieurverzorgster. Op dit moment betreft het zo’n 20 mensen. Lia (van wie we helaas in 2008  door haar vroegtijdig overlijden afscheid hebben moeten nemen) is  opgevolgd door twee mensen die de coördinerende taak voor de hele parochie verzorgen.  Daarnaast zijn er elke dag tijdens de ochtendopenstelling gastdames en -heren aanwezig om de bezoekers te ontvangen, koffie aan te bieden en intenties voor de vieringen in te schrijven. Met daarnaast het nodige stencilwerk, nieten en vouwen biedt dit alles bij elkaar een hele bedrijvigheid.

Ik vind het fijn om binnen zo’n levendige parochie actief te mogen zijn. Na het vieren van mijn 25-jarig dienstverband binnen bisdommelijke instellingen in 2006 paste nu een sobere viering. Die vond op donderdag 30 december plaats samen met alle direct bij het Parochiecentrum betrokkenen. Het werd een fijn en gezellig gebeuren. Bijgaande foto geeft daarvan een indruk.