Genootschap St Jacob

...now browsing by tag

 
 

Pelgrimstocht op 25 juli 2016

Friday, August 19th, 2016

Deze pelgrimstocht van Thorn naar Roermond wordt georganiseerd door de Broederschap van de H. Jacobus Roermond en de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob. Om ’s avonds weer naar huis te kunnen reizen dienen we op tijd op het station in Roermond te zijn. Daar vertrekt tegen half tien een bus, die ons naar het startpunt van de tocht, de Abdijkerk in Thorn, brengt. Vandaag is het daarom vroeg opstaan geblazen. We vertrekken om 7.00 uur per auto naar station Heeze, stappen daar drie kwartier later in de bijna lege sprinter tot Weert en reizen vandaar per intercity naar Roermond. Daar worden we hartelijk welkom geheten door de organisatoren en maken we kennis met een aantal van de ongeveer 60 wandelaars.

Pelgrimszegen_KL

Sluizen_KL

In de barokke kerk van Thorn geeft pastoor-deken Maessen vanuit de hoogte van het priesterkoor ons de pelgrimszegen. We gaan met een redelijk bewolkte lucht vol goede moed richting Wessem. Daar arriveren we ruimschoots binnen de geplande tijd en krijgen we in de Harmoniezaal een hartige soep met broodjes aangeboden. Onder het lopen hebben er al de nodige ontmoetingen plaatsgevonden en zijn velen druk in gesprek met medepelgrims, terwijl een ander even tijd voor zichzelf neemt en meeloopt in de cadans van de groep. We slingeren door het landschap, langs kanalen en sluizen en lopen over bruggen. Al die tijd hebben we de Clauscentrale binnen gezichtsafstand.

Kapel Jacobus_KL

Jacobuis als windwijzer_KL

Na een twee uur lopen komen we in Linne aan, waar we voor een korte pauze en een verfrissend drankje neerstrijken op het terras van de Harmoniezaal aldaar. De zon heeft het intussen gewonnen van de bewolking en zorgt voor een bij tijd en wijle warme lucht. Dan beginnen we aan de laatste etappe en lopen we via Herten naar Roermond. Onderweg staan we stil bij een Jacobuskapelletje langs de route, dat door een lid van de Roermondse broederschap is gebouwd.

Jacobuslied_KL

Jacobuskapel_KL

In de Voorstad houden we even halt bij het Jacobuskapelletje, dat daar sinds 2013 staat. We hebben er dan een tocht van 20 km op zitten. Enkele medepelgrims uit de Verenigde Staten danken voor het feit dat ze hebben mogen meelopen door een Frans Jacobuslied te zingen. Daarna biedt de Broederschap ons in het voormalige Hospitium een eenvoudige koude maaltijd aan. Zeer passend bij de warme weersomstandigheden.

Als later enkele leden van de broederschap ons in vol ornaat voorgaan naar de St. Christoffel-Kathedraal, vraagt een passant onderweg aan hen wat dit voorstelt. Na enige uitleg moet de mevrouw erkennen dat ze nog nooit van Jacobus gehoord heeft.

Armreliek Jacobus_KLJacobusverering_KL

In de viering verbindt plebaan-deken Merkx Jacobus en Christoffel, die respectievelijk vandaag en morgen op de kerkelijke liturgiekalender staan, als twee heiligen van de weg. Na de zegen kan ieder op zijn wijze eer betuigen aan de St. Jacobusreliek, die nu bij hoge uitzondering even niet op zijn plek in de Jacobuskapel staat. Tot besluit van deze dag genieten we samen met andere kerkgangers van een kop koffie in de lekkere buitenlucht.

We zijn blij als we enkele uren later thuis onze benen kunnen strekken en dankbaar kunnen terugzien op een aangename, prettige en vooral inspirerende pelgrimsdag.

Foto van de maand 2012 – 10

Monday, December 3rd, 2012

Op 3 november organiseerde het Genootschap van Sint Jacob in Zwolle een landelijke bijeenkomst. Een ontmoetingsmoment voor de vele voormalige en toekomstige pelgrimsgangers naar Santiago de Compostela. Naast veel informatie over fiets- en wandelroutes volgden we er een interessante lezing met als titel: Moderne Devotie als innerlijke reis. ‘Foris’ en ‘Intus’ in denken en levenspraxis van Thomas van Kempen door Gert van Klinken. Daarna kregen we een rondleiding door Deventer met een bezoek aan het graf van Thomas à Kempis.

Hoogtepunt van deze dag was een indrukwekkend optreden van het koor Carmina Ludens met hun voorstelling De Pelgrim. Het was een afwisseling van korte ervaringen en impressies van pelgrims en liederen over de levensweg vanuit diverse tijden en tradities. Naast de vele herkenningen ben ik vooral geraakt door de scène en lied vlak voor de pauze. In het opkomende licht kwam een donker gestalte in beeld. Het bleek een regencape, die een persoon gehurkt als een als tent om zich heen had geslagen, om zich te beschermen tegen het overtrekkend noodweer. Eerst zag je voorzichtig een hand tevoorschijn komen, daarna kwam een hoofd naar buiten. Het was exact de situatie, die ik op weg naar Santiago de Compostela heb beleefd, toen ik op de hoogvlakte achter Burgos werd overvallen door een stevig onweer en ik op dezelfde wijze had geschuild. Even treffend was het, dat daarna het Zonnelied van Franciscus werd gezongen, waarin eenzelfde soort gevoelens werden verwoord als ik destijds in die situatie ook beleefde.

Heerlijk is het om te ervaren hoe nu in mijn hart
nederig de liefde wordt geboren,
heerlijk is het te begrijpen dat ik niet alleen ben
maar deel uitmaak van een immens leven,
dat genereus rondom mij straalt.
Gave van Zijn immense liefde.
 
Die de hemel heeft gegeven, en de heldere sterren,
broeder zon en zuster maan,
moeder aarde met haar vruchten, weiden, bloemen,
het vuur, de wind, de lucht en het zuivere water,
bron van leven voor zijn schepselen;
gave van Hem, in Zijn immense liefde.

 (vertaling van een tekst door Claudio Baglione)

 

25 jaar Genootschap van Sint Jacob – 3

Sunday, December 4th, 2011

Caminofestival ter afsluiting van het jubileumjaar

Op zaterdag 5 november werd in Utrecht een feestelijke bijeenkomst georganiseerd met veel loftuitingen en goede gevoelens. In de jaarvergadering werd de opmerkelijke groei van dit genootschap in de laatste jaren vermeld: De inschrijving van lidnummer 20.000 en het overschrijden van het aantal  van 10.000 leden. Naast de geslaagde Camino-estafette was er enkele dagen eerder een internationale conferentie met deelname van vele buitenlandse genootschappen en in het voorjaar ook al een congres, waarop de verbindingen met de wetenschappelijke wereld werden gelegd. En veertien dagen geleden is in Museum Catharijneconvent de tentoonstelling  “Pelgrims Onderweg naar Santiago de Compostela” geopend.

In de middag werden we – naast de nodige (her)nieuw(d)e ontmoetingen –  verrast met de intocht van de Camino der Lage Landen, de verschijning van een door het Genootschap samengesteld routegids “Jacobswegen in Nederland”, een kleine ‘dwarsligger’ door Joop van der Meulen onder de titel “Het geheim van de schelp”, een spirituele reisgids voor de pelgrim. En tot slot een boeiende en met veel verve en enthousiasme gebrachte voorstelling “La Farce” door leden vanuit de regio Den Haag. Deze voorstelling gaat  over de achtergrond van de legende van de gehangene in Santo Domingo de la Calzada.

 

25 jaar Genootschap van Sint Jacob – 2

Sunday, December 4th, 2011

Fietstocht rond de Stabrechtse Heide

Op zondag 25 september hebben José en ik ook deelgenomen aan één van de fietstochten door onze regio. We vertrokken vanuit Mierlo en fietsten met een 20-tal deelnemers in kleine groepjes  door dit mooie gebied en in stralend weer. In de kerk van Lierop konden we een kijkje nemen in de bijzondere koepelkerk en kregen van pastoor Jan Smits een stempel in onze pelgrimspas, die we voor deze gelegenheid hadden ontvangen (zie enkele foto’s onderaan dit artikel). In het gouden boek, dat de hele Camino meereisde door Nederland mocht ik na afloop een korte  impressie weergeven:

Wat een dag!
Wat een weer, met zonovergoten land en gezellige fietscompanen.
Soms druk pratend en soms even stil peinzend fietsen we over de “schone “ Strabrechtse Heide en door daarom liggende dorpen.
Na vijf uur fietsen en een stempel van de Lieropse pastoor in zijn mooie kerk en een bord heerlijke tomatensoep in de Maarhezer Statie, zijn we weer terug op het vertrekpunt.
Het mooiste was toch het onderweg zijn en de ontmoeting!
Harry Keijsers.

 

 

Zie meer over deze Camino

 

 
Enkele foto’s van deze fietstocht op 25 september:

25 jaar Genootschap van Sint Jacob – 1

Sunday, November 6th, 2011

Dit jaar viert het Genootschap van Sint Jacob haar 25-jarig bestaan. Dat heeft geleid tot een veelvoud van activiteiten. Aan enkele daarvan heb ik meegedaan. Hieronder een kort verslag daarvan.
 

 
 
 
 

De Camino der Lage Landen

 
 

Deze jubileum-estafette is een jaar lang door heel ons land gegaan, te beginnen in november 2010  in de regio Breda/Tilburg en zo het land rond om uiteindelijk in september uit te komen in onze regio Zuidoost Brabant. Per regio vonden dan bezoeken plaats – de ene keer te voet en de andere keer per fiets – aan zo veel mogelijk Jakobskerken, Jakobskapellen en andere Jacobalia (die in onze regio slechts mondjesmaat zijn gevonden, o.a. in de Sint Willibrorduskerk in Deurne).  Ook hebben alle regio’s in ieder geval één Camino-weekend gepland, dat landelijk bekend werd gemaakt.

Minifestival in Liessel

In onze regio betrof dat op zaterdag 17 september 2011 de overdracht van de pelgrimsstaf met schelp en toebehoren door de regio Limburg  aan de regio Zuidoost-Brabant. Dit speelde zich vanaf 11.00 uur af in gemeenschapshuis ‘De Kastanje’ in Liessel. Daar werd de ‘bourdon’, zoals de stok met daaraan wimpels van alle regio’s wordt genoemd, door een achttal fietsers en wandelaars uit het Limburgse overgedragen aan een zaal met een 50-tal aanwezigen. Na de goedverzorgde lunch konden we genieten van een voortreffelijk optreden van de Noord-Hollandse zangeres Simone Awhina. Simone liep de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in 2008. Tijdens haar optreden nam zij ons door middel van haar prachtige stem, uitstraling, haar verhaal en fotopresentatie mee op haar levensveranderende tocht. Op het moment dat zij in alle twijfel en wanhoop het zingen wil opgeven, besluit zij naar Santiago de Compostela te lopen. Daar komt ze in de ontmoeting met landschappen en andere wandelaars zichzelf tegen en ontdekt ze dat zingen echt haar levenspad is. Iedereen was zeer onder de indruk van haar persoonlijke verhaal en stem. Een geweldig gebeuren voor alle aanwezigen.

Wijsheid is tijdloos en komt alleen binnen als het vanuit het hart is opgeschreven. En dat deed Simone!’
Inez van Oord, oprichter Happinez

Meer informatie over Simone op haar website: Simone Awhine