Schuldhulpverlening Deurne

Op 16 april 2012 heeft de stichting SchuldHulpMaatje Deurne (SHMD)  een convenant met de gemeente Deurne ondertekend. Na een voorbereiding van ruim een jaar is de stichting aan de slag kunnen gaan met het bijstaan van mensen met schulden. Sindsdien hebben al verschillende mensen de weg gevonden naar deze vorm van vrijwillige hulpverlening.
 
In oktober 2013 heeft  de stichting SHMD zich genoodzaakt gezien over te gaan in de stichting ‘Grip Op Schuld Deurne’. Samenwerking met de landelijke organisatie zou een proportioneel grote aanslag doen op de beschikbare financiële middelen, terwijl de daartegen overstaande serviceverlening als onvoldoende werd ervaren.
 

 Over de organisatie, werkwijze en dergelijke kan men terecht op de website van Grip Op Schuld Deurne.
 
Op 10 mei 2012 heb ik voor twee klassen 4 vwo kunnen vertellen over de achtergronden van dit project. Eén van de docenten schreef daarover het volgende artikel in hun schoolkrant. Hier de weergave daarvan:

 

PROJECT SCHULDHULPMAATJE 4 VWO

Op 10 mei jongstleden stonden de lessen levensbeschouwing voor 4 vwo in het teken van de stichting SchuldHulpMaatje Deurne. Een project dat wordt ondersteund door de gemeente Deurne. Pastoraal werker Harry Keijsers vertelde op inspirerende wijze over de stichting.  SchuldHulpMaatje biedt gratis hulp aan mensen om de financiële schulden waarin ze zijn geraakt, kwijt te raken.  Een schuldhulpmaatje, een vrijwilliger, helpt om  structuur aan te brengen in de inkomsten en uitgaven van de debiteur met als doel om op termijn schuldenvrij te zijn en dat te blijven. SchuldHulpMaatje blijkt een groot succes. In 70 procent van de gevallen blijven mensen na hulp van SchuldHulpMaatje structureel uit de schulden. In gemeenten waar het project niet loopt, is dat slechts 30 procent.

De kern van de stichting is gegrond in de boodschap van Jezus om je naaste lief te hebben zoals jezelf. Aandacht en zorg te hebben voor je medemens. Het Bijbelse verhaal van de barmhartige Samaritaan strekt tot voorbeeld. In het verhaal weigeren twee hooggeplaatste priesters om hun handen vuil te maken aan een slachtoffer van een gewelddadige roofoverval. Het slachtoffer ligt langs de kant van de weg te creperen maar de priesters lopen door.  Later wordt het slachtoffer geholpen en verzorgd door een Samaritaan – iemand  van een vijandig volk. De Samaritaan trekt zich niets aan van zijn afkomst of die van het slachtoffer, maar is hulpvaardig. Het verhaal laat zien dat telt wat iemand doet, niet wat hij is. En dat, als je in de mogelijkheid bent, je iemand moet helpen die hulp nodig heeft.

Met barmhartigheid en zonder oordeel helpt SchuldHulpMaatje iedereen die schulden heeft. Of die schulden nu door “eigen schuld” of door omstandigheden zijn veroorzaakt. Iemand in nood help je, hoe dan ook en wie dan ook. Dát is de boodschap van Jezus.

Wat uit de presentatie van Harry Keijsers bleek, is dat iedereen in de schulden kan raken.  Door aankopen op afbetaling, door een langdurig laag inkomen, door ontslag, door een faillissement van je bedrijf, door een echtscheiding, door ziekte of een ongeval. Of zoals in de presentatie aan bod kwam, door de onverwachte dood van je vader. Kenny, een jongen van 17 kwam in de schulden omdat zijn vader onverwacht door een hersenbloeding om het leven kwam.  Er kwamen rekeningen op de deurmat waar Kenny zich geen raad mee wist. Nog volledig bevangen door het verdriet van het verlies van zijn vader schoof hij de rekeningen aan de kant. Met een flinke schuldenlast tot gevolg. Dankzij de hulp van schuldhulpmaatje Jan kwam hij er weer bovenop en heeft hij zijn leven weer op de rails gekregen.

Jan hielp Kenny zijn financiën op orde te brengen. Minsten zo belangrijk was het intermenselijke contact. Jan gaf Kenny een gevoel van medeleven en zelfvertrouwen. Daarin zit de kracht van SchuldHulpMaatje.

Door angst en schaamte over schuld is de weg om hulp te zoeken niet altijd even makkelijk.  Heb je zelf schulden of ken je mensen die schulden hebben, dan kun je informatiefolder van SchuldHulpMaatje vinden in de mediatheek of op de landelijke website van SchuldHulpMaatje: www.schuldhulpmaatje.nl of de website van SchuldHulpMaatje Deurne: www.shmdeurne.nl

 Stijn Westrik

(met toestemming overgenomen uit:
Peelpost, schoolkrantuitgave van het Peellandcollege)

 

Op de laatste vrijdag voor Kerstmis 2012 was ik in het kader van hun kerstactie gevraagd voor twee klassen van het Varendonckcollege in Asten te komen vertellen over het project schuldhulpverlening in Deurne. Daarover stuurde ik het volgende naar de schoolkrant: 
 

Zin in een zak chips hebben

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.