Verblijven in de marge

Verblijven in de marge – Over niet-christelijke pelgrimages De lezingenreeks van de werkgroep Geschiedenis en Cultuur besteedde dit voorjaar (2020) aandacht aan niet-christelijke pelgrimages. In dit artikel loop ik als het ware langs deze lezingen (de vijfde is uitgesteld vanwege covid-19), schets ik kort iets van de inhoud en ga…

Continue reading

Pelgrimerend wandelen bij KBO

Samen met Martien van Duijnhoven, een lid van de werkgroep ‘Identiteit en Zingeving’ van KBO-Brabant, mocht ik voor belangstellende leden een dag over pelgrimeren organiseren. Nadien stuurde Eva Geelen, beleidsmedewerker KBO Brabant, een verslag rond. Ik ben zo vrij dat hier – met dank aan haar – over te nemen.

Continue reading