Hoop maakt levend

Beste Thomas, Wat ben ik blij dat de evangelist Johannes zo’n 70 jaar na de dood van Jezus in zijn verschijningsverhalen nog zoveel aandacht aan jou heeft geschonken. Hij had ook kortweg kunnen schrijven dat alle leerlingen rotsvast overtuigd waren van Jezus’ verrijzenis. Maar nee, hij laat ons zien dat…

Continue reading