Hoop maakt levend

Beste Thomas, Wat ben ik blij dat de evangelist Johannes zo’n 70 jaar na de dood van Jezus in zijn verschijningsverhalen nog zoveel aandacht aan jou heeft geschonken. Hij had ook kortweg kunnen schrijven dat alle leerlingen rotsvast overtuigd waren van Jezus’ verrijzenis. Maar nee, hij laat ons zien dat…

Continue reading

Zalig Pasen

        tabernakel, processiekruis, paaskaarskandelaar,  keramiek Lou Manche vml. H.Geestkerk, nu Willibrorduskapel foto: Harry Keijsers tekst: Paul Janssen   Triduüm Drie dagen vormen de kern van alle liturgie heel het parochieleven Witte Donderdag brood gebroken gedeeld leven dat mensen samenbrengt er is genoeg voor iedereen Goede Vrijdag aan het…

Continue reading

Carnaval in Klotland

Het stralende weer van vandaag nodigt uit de carnavalsoptocht door Asten te zien trekken. Veel kleurrijke en uitgelaten mensen, gekheid en lol. Door enkele groepen en een aantal individuen en de nodige wagens. Opvallende persoonlijkheid daarin vind ik de vrouw met een kerkgebouw op haar hoofd. Zij nodigt iedereen uit…

Continue reading

Twaalf-en-een-half jaar …

Afgelopen maand was ik per 1 december precies twaalf-en-een-half jaar als pastoraal werker in dienst van Deurnese parochies. Concreet betekent dit dat ik per 1 juni 1998 een aantal jaren gewerkt heb binnen de parochies van Deurne-Centrum en Gerardus Walsberg. Dit samenwerkingsverband  kende een pastoraal  team, bestaande uit een pastoor,…

Continue reading